Üyelik Sözleşmesi

  1. Nedir Ne Demek, üyelik formunu eksiksiz, geçerli ve doğru beyanla dolduran herkese üyelik hakkı sağlar.

  2. Üye kendisine ait olmayan gerçek ad ve soyadlarını üye ismi olarak kullanamaz. Geçerli ve kullanılan bir mail adresi bildirilmesi zorunludur. Üye, kayıt esnasında verdiği bilgilerin doğruluğunu onaylar ve bu bilgilerin yanlış olmasından kaynaklanacak her türlü sonucu peşinen kabul eder, kendi hesabının kullanımından doğacak her türlü sorumluluğu kendi taşır.

  3. Üyenin kimlik bilgileri, bu sayfanın dahilinde bulunan "Gizlilik Bilgileri" çerçevesinde tutulur. Ancak Nedir Ne Demek resmi makamlardan gelecek talepler ve/veya kendi kararı üzerine üyenin kimlik bilgilerini araştırma ve/veya açıklama hakkına sahiptir.

  4. Üyelik haklarının kazanılması, bu hakların sonsuza kadar süreceği anlamına gelmez. Nedir Ne Demek, üyelere aldıkları hizmetlerin ve üyeliklerinin ne kadar süreceği konusunda hiçbir garanti vermez.

  5. Nedir Ne Demek; üyenin, kayıt esnasında belirttiği bilgileri doğru olarak kabul eder. Bu bilgilerin yanlış olmasından dolayı meydana gelebilecek herhangi bir teknik ve/veya kanuni durumdan sorumlu değildir.

  6. Nedir Ne Demek, bu sözleşmenin herhangi bir maddesini uyarı göndermeden dahi değiştirme, yenileme veya iptal etme hakkına sahiptir. Üye bu maddeleri okumuş kabul edilir ve sonradan hiç bir itiraza mahal verilmez.

  7. Nedir Ne Demek üyeleri, diledikleri an tek taraflı olarak üyeliklerini iptal edebilirler. Ancak iptal işlemi, söz konusu kullanıcının üyeliği sırasında gerçekleştirdiği hareketlerin sorumluluğunun sona erdiği anlamına gelmez, aynı zamanda üyenin üyelik sürecinde ürettiği içerik de korunabilir.

  8. Nedir Ne Demek ve üyeler arasında ortaya çıkabilecek ihtilaflarda, Nedir Ne Demek'nın elektronik yayınları ve tutulan kayıtlar delil olarak kabul edilir.

  9. Yukarıdaki şartlara uymama halinde doğabilecek ihtilaflarda Ankara Mahkemeleri yetkilidir.